Inwestycje w sprzedaży Inwestycje w przygotowaniu Inwestycje zrealizowane Oferty specjalne Blog i Ogłoszenia Kredyty


ul. Słowackiego 2


Puławy

powierzchnia biurowo-usługowa

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo – biurowego przy ul. Słowackiego 2 w Puławach NAZWA BENEFICJENTA: LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 314 411, 81 zł 
 
OPIS PROJEKTU  
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku handlowo – usługowo – biurowego Wnioskodawcy – LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie stropodachu; wymianę okien; wymianę drzwi zewnętrznych; wykonanie instalacji oświetlenia wbudowanego wyposażonej w energooszczędne źródła światła typu LED; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kWp; wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku.

Zapraszamy do kontaktu!


Lalak Development Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379
NIP: 9462646178
Kapitał zakł.: 12 138 500,00 zł

Lalak Nieruchomości Sylwester Lalak 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 432497322
NIP: 7121909753

Meblohurt Sp. z o. o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 060268003
NIP: 9462528220
Kapitał zakł.: 100 000,00 zł

Lalak Investment Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061607542
NIP: 9462645641
Kapitał zakł.: 12 907 000,00 zł

Lalak Holding Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 146904406
NIP: 5272701392
Kapitał zakł.: 3 016 700,00 zł