Inwestycje w sprzedaży Inwestycje w przygotowaniu Inwestycje zrealizowane Oferty specjalne Blog i Ogłoszenia Kredyty


ul. Techniczna 4


Lublin

powierzchnia biurowo-usługowa

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynku magazynowego przy ul.Technicznej 4 w Lublinie 
NAZWA BENEFICJENTA: LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA 
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 323 982.65 zł 
OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego Wnioskodawcy – LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.Zadania zaplanowane w projekcie to:-wykonanie indywidualnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego – modernizację instalacji c.o. – docieplenie ścian zewnętrznych – docieplenie stropodachu niewentylowanego, stropu zewn. nad przejazdem – wymiana okien – wymiana drzwi zewnętrznych – wymiana źródeł światła wraz z oprawami – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21 kW – zastosowanie systemu zarządzania energią Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1449,5 GJ/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 107,3 MWh/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 18 MWhe/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 176,95 tony równoważnika CO2/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1835,8 GJ/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 18 MWhe/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.


Zapraszamy do kontaktu!


Lalak Development Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379
NIP: 9462646178
Kapitał zakł.: 12 138 500,00 zł

Lalak Nieruchomości Sylwester Lalak 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 432497322
NIP: 7121909753

Meblohurt Sp. z o. o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 060268003
NIP: 9462528220
Kapitał zakł.: 100 000,00 zł

Lalak Investment Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061607542
NIP: 9462645641
Kapitał zakł.: 12 907 000,00 zł

Lalak Holding Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 146904406
NIP: 5272701392
Kapitał zakł.: 3 016 700,00 zł